EkumenickýJúdov1,19

Júdov 1:19

To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha.


Verš v kontexte

18 Veď vám hovorili: V poslednom čase vy­stúpia po­smievači, čo budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí. 19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha. 20 Ale vy, milovaní, buduj­te sami seba svojou pre­svätou vierou a mod­lite sa v Duchu Svätom.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 To sú tí, ktorí sa od­deľujú, teles­ní, ne­majúci ducha.

Evanjelický

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, ľudia teles­ní, ktorí ne­majú ducha.

Ekumenický

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha.

Bible21

19 To jsou ti roz­vraceči, těles­ní li­dé bez Du­cha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček