EkumenickýJúdov1,14

Júdov 1:14

Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých,


Verš v kontexte

13 divoké mor­ské vl­ny, vr­hajúce ako penu vlast­né haneb­nos­ti; blud­né hviez­dy, pre ktoré je naveky pri­pravená mrákava tmy. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých, 15 aby vy­konal súd nad všet­kými a usvedčil všet­kých ľudí zo všet­kých ich bez­božných skut­kov, ktorými páchali bez­božnosť, a zo všet­kých urážlivých rečí, ktoré bez­božní hriešnici vy­slovili proti ne­mu.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A prorokoval aj o nich sied­my od Adama Enoch, keď po­vedal: Hľa prišiel Pán so svojimi svätými myriadami

Evanjelický

14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Aj­hľa, prišiel Pán so svojimi svätými desaťtisícami,

Ekumenický

14 Aj o nich prorokoval Henoch, sied­my po Adamovi, keď po­vedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých,

Bible21

14 V sedmé gene­raci od Ada­ma o nich pro­ro­koval Enoch, když řekl: „Hle, Pán při­cházís ne­sčí­s­lný­mi tisíci svých svatých,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček