EkumenickýJózua18,12

Józua 18:12

Na sever­nej strane sa hranica začína pri Jor­dáne, stúpa k horskému hrebeňu sever­ne od Jericha, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí sa v púšti pri Bét-Ávene.


Verš v kontexte

11 Pr­vý lós padol na kmeň Ben­jamínov­cov podľa ich rodov. Jeho vy­losované územie je medzi územím Júdových a Jozefových po­tom­kov. 12 Na sever­nej strane sa hranica začína pri Jor­dáne, stúpa k horskému hrebeňu sever­ne od Jericha, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí sa v púšti pri Bét-Ávene. 13 Od­tiaľ sa hranica tiah­ne k Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze — teda pri Bételi — po­tom zo­stupuje do At­rót-Ad­dáru na po­horie južne od Dol­ného Bét-Chorónu.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

12 A hranica im bola po sever­nej strane od Jor­dána, a hranica išla hore ku strane Jericha od severa a od­tiaľ išla hore prez vr­chy na západ, k moru, a vy­chádzala na púšť Bét-ávena.

Evanjelický

12 Na sever­nej strane hranica začína pri Jor­dáne, po­tom stúpa sever­ne od hrebeňa jerišs­ké ho, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí v púšti pri Bét-Ávene;

Ekumenický

12 Na sever­nej strane sa hranica začína pri Jor­dáne, stúpa k horskému hrebeňu sever­ne od Jericha, ďalej stúpa na západ na po­horie a končí sa v púšti pri Bét-Ávene.

Bible21

12 Na se­verní straně za­číná je­jich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes se­verní svah Je­ri­cha, směřuje na západ do hor a sahá až k bet-aven­ské pouš­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček