EkumenickýJózua15,9

Józua 15:9

Po­tom hranica za­hýna od vr­chol­ca kop­ca k prameňu vôd Nef­tóach, vy­bieha k mestám po­horia Ef­rón a za­hýna k Baále, to je Kir­jat-Jearím.


Verš v kontexte

8 Po­tom hranica stúpa údolím Ben-Hin­nóm južne od hrebeňa Jebúsejov — to je Jeruzalem. Ďalej stúpa na vr­chol kop­ca, ktorý je oproti údoliu Ben-Hin­nóm smerom na západ, na sever­nom kon­ci údolia Refájim. 9 Po­tom hranica za­hýna od vr­chol­ca kop­ca k prameňu vôd Nef­tóach, vy­bieha k mestám po­horia Ef­rón a za­hýna k Baále, to je Kir­jat-Jearím. 10 Od Baály sa hranica otáča na západ k pohoriu Seír, pre­chádza hrebeňom po­horia Jearím od severu — to je Kesalón — klesá k Bét-Šemešu a tiah­ne sa k Timne.

späť na Józua, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 A hranica sa tiah­la od temena toho vrchu k stud­ni vody Nef­to­ach a vy­chádzala k mes­tám vr­chu Ef­ronov­ho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kirjat-jearím.

Evanjelický

9 Hranica za­hne od hrebeňa vr­chu k prameňu vôd Nef­tóach; vy­bieha k mes­tám po­horia Ef­rón a skrúca sa k Baale, to je Kir­jat-Jeárím.

Ekumenický

9 Po­tom hranica za­hýna od vr­chol­ca kop­ca k prameňu vôd Nef­tóach, vy­bieha k mestám po­horia Ef­rón a za­hýna k Baále, to je Kir­jat-Jearím.

Bible21

9 Od vr­cho­lu té hory vede hranice k vodní­mu pra­meni Nefto­ach, míří k městům po­hoří Efron a dále k Baale (což je Ki­ri­at-jea­rim).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček