EkumenickýJózua12,5

Józua 12:5

ov­ládal po­horie Cher­món, Sal­chu i celý Bášan až po územie Gešúrejov a Maachánčanov, nad polo­vicou Gileádu až po územie chešbón­skeho kráľa Síchona.


Verš v kontexte

4 Toto bolo územie bášan­ského kráľa Óga, ktorý os­tal z Refájov a býval v Aštaróte a v Edrei: 5 ov­ládal po­horie Cher­món, Sal­chu i celý Bášan až po územie Gešúrejov a Maachánčanov, nad polo­vicou Gileádu až po územie chešbón­skeho kráľa Síchona. 6 Hos­podinov služob­ník Mojžiš s Izraelitmi ich po­bil. Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, dal krajinu do vlast­níc­tva Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici kmeňa Menaššeho.

späť na Józua, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 a panoval na vr­chu Her­mone a v Sal­che a celom Bázane až po územie Gešúrov a Maachátov a až do polovice Gileáda, hranice to Síchona, kráľa Chešbona.

Evanjelický

5 panoval nad vr­chom Cher­món a nad Sal­chou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrij­cov a Maachán­cov a nad pol Gileádom až po územie chešbón­skeho kráľa Síchóna.

Ekumenický

5 ov­ládal po­horie Cher­món, Sal­chu i celý Bášan až po územie Gešúrejov a Maachánčanov, nad polo­vicou Gileádu až po územie chešbón­skeho kráľa Síchona.

Bible21

5 a ovládal horu Her­mon, Sal­chu i ce­lý Bášan až po gešur­ské a maa­chatské po­mezí a také po­lovi­nu Gi­leá­du hraničícího se Si­cho­nem, králem Cheš­bo­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček