EkumenickýJózua11,20

Józua 11:20

Hos­podin im totiž na­pl­nil srd­cia vzdorom, aby bojovali proti Iz­raelu a pad­li pod kliat­bu. Ne­zmiloval sa nad nimi, ale vy­hubil ich, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.


Verš v kontexte

19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Izraelitmi mierovo do­hod­lo ok­rem Chiv­vijov, obyvateľov Gibeónu. Všet­kého sa zmoc­nili bojom. 20 Hos­podin im totiž na­pl­nil srd­cia vzdorom, aby bojovali proti Iz­raelu a pad­li pod kliat­bu. Ne­zmiloval sa nad nimi, ale vy­hubil ich, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 21 Vtedy prišiel Jozua a vy­kynožil Anákov­cov z pohoria, z Hebronu, z Debíru, z Anábu a z celého jud­ského a iz­rael­ského po­horia. Jozua vy­konal kliat­bu na nich, ako aj na ich mes­tách.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo to bolo od Hos­podina, aby za­tvr­dili svoje srd­ce a vy­šli bojovať s Iz­raelom na­to, aby ich ú­pl­ne vy­hubil, za­riek­nutých na záhubu, aby ne­mali zľutovania, ale aby ich za­hladil, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Evanjelický

20 Lebo od Hos­podina po­chádzalo, že si za­tvr­dili srd­cia na boj proti Iz­raelu, aby pad­li pod kliat­bu a aby sa im nedos­talo milo­sr­den­stva, aby boli vy­hubení, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Ekumenický

20 Hos­podin im totiž na­pl­nil srd­cia vzdorom, aby bojovali proti Iz­raelu a pad­li pod kliat­bu. Ne­zmiloval sa nad nimi, ale vy­hubil ich, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Bible21

20 Sám Hos­po­din to­tiž zatvr­dil je­jich srd­ce, aby válči­li pro­ti Iz­rae­li, aby je vy­hla­dil jako pro­klaté a bez mi­losti je vy­hu­bil, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček