EkumenickýJózua11,1

Józua 11:1

Keď sa o tom do­počul chacór­sky kráľ Jábin, po­slal po­slov k mádonskému kráľovi Jóbabovi, k šimrónskemu kráľovi, k achšáfskemu kráľovi


Verš v kontexte

1 Keď sa o tom do­počul chacór­sky kráľ Jábin, po­slal po­slov k mádonskému kráľovi Jóbabovi, k šimrónskemu kráľovi, k achšáfskemu kráľovi 2 a ku kráľom, ktorí bývali na sever­nom po­horí, v údolí južne od Kin­neretu, na Nížine, na Dór­skom náv­rší na západ, 3 ku Kanaánčanom na západe a na východe, k Amorejčanom, Chetitom, Periz­zejom, Jebúsejom na po­horí a k Chivvijom na úpätí Cher­móna v krajine Mic­pa.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď počul o tom Jabin, kráľ Chácora, že po­slal posols­tvo k Jobábovi, kráľovi Mádona, a ku kráľovi Šim­rona a ku kráľovi Achšafa,

Evanjelický

1 Keď sa chácór­ský kráľ Jábín o tom do­počul, po­slal po­slov k mádon­skému kráľovi Jóbábovi, šim­rón­skemu kráľovi, achšáfs­kemu kráľovi

Ekumenický

1 Keď sa o tom do­počul chacór­sky kráľ Jábin, po­slal po­slov k mádonskému kráľovi Jóbabovi, k šimrónskemu kráľovi, k achšáfskemu kráľovi

Bible21

1 Když se to do­sle­chl chacor­ský král Jabín, obe­s­lal ma­don­ského krále Jo­ba­ba a krále ši­mron­ského, krále akšafského

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček