EkumenickýJoel2,10

Joel 2:10

Pred nimi sa za­trasie zem, nebesá sa za­chvejú, sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas.


Verš v kontexte

9 Vtrh­nú do mes­ta, vy­beh­nú na hrad­by, vy­stúpia na domy, vlezú ako zlodej cez ok­ná. 10 Pred nimi sa za­trasie zem, nebesá sa za­chvejú, sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas. 11 Hos­podin vy­dá po­vel svoj­mu voj­sku, lebo jeho tábor je veľmi veľký a moc­ní sú tí, čo spl­nia jeho roz­kaz. Pre­to je deň Hos­podina veľký a veľmi hroz­ný. Kto ho môže zniesť?

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, sl­n­ce a mesiac sa za­tmejú, a hviez­dy spracú svoj lesk.

Evanjelický

10 Zem sa za­trasie pred nimi, nebesá sa za­chvejú; sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas.

Ekumenický

10 Pred nimi sa za­trasie zem, nebesá sa za­chvejú, sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas.

Bible21

10 Před nimi země třese se i samo nebe se mu­sí chvět; slunce a měsíc za­tmí se a zmizí záře hvězd.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček