EkumenickýJób9,21

Jób 9:21

Som bez­úhon­ný! O dušu mi nej­de! Život sa mi protiví.


Verš v kontexte

20 Hoci by som aj bol spravod­livý, moje vlast­né ús­ta ma vy­hlásia za vin­ného, aj keď som bez­úhon­ný, ony to pre­krútia. 21 Som bez­úhon­ný! O dušu mi nej­de! Život sa mi protiví. 22 Je mi to jed­no. Pre­to som po­vedal: On aj bez­úhon­nému, aj bez­božnému chys­tá koniec.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 Jest­li aj som bez­úhon­ný, ne­znám svojej duše; opo­vr­hujem svojím životom.

Evanjelický

21 Som ne­vin­ný, ne­starám sa o svoju dušu, po­hŕdam svojím životom.

Ekumenický

21 Som bez­úhon­ný! O dušu mi nej­de! Život sa mi protiví.

Bible21

21 Jsem bez­úhonný, co ale na tom záleží – už se mi ne­chce žít!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček