EkumenickýJán8,39

Ján 8:39

Evanjelium podľa Jána

Od­povedali mu: Naším ot­com je Ab­rahám! Ježiš im po­vedal: Ak ste Ab­rahámove deti, mali by ste robiť Ab­rahámove skut­ky!


Verš v kontexte

38 Ja hovorím to, čo som videl u Otca, a vy robíte to, čo ste počuli od svoj­ho ot­ca. 39 Od­povedali mu: Naším ot­com je Ab­rahám! Ježiš im po­vedal: Ak ste Ab­rahámove deti, mali by ste robiť Ab­rahámove skut­ky! 40 Teraz však chcete za­biť mňa — človeka, ktorý vám po­vedal prav­du, ktorú počul od Boha. Toto Ab­rahám ne­urobil.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

39 Od­povedali a riek­li mu: Naším ot­com je Ab­rahám. Na to im po­vedal Ježiš: Keby ste boli deťmi Ab­rahámovými, robili by ste skut­ky Ab­rahámove;

Evanjelický

39 Od­povedali Mu: Naším ot­com je Ab­rahám. Riekol im Ježiš: Ak ste Ab­rahámove deti, rob­te Ab­rahámove skut­ky;

Ekumenický

39 Od­povedali mu: Naším ot­com je Ab­rahám! Ježiš im po­vedal: Ak ste Ab­rahámove deti, mali by ste robiť Ab­rahámove skut­ky!

Bible21

39 „Náš otec je Abraham,“ od­po­vědě­li mu. „Kdybyste byli dě­ti Abrahama,“ ře­kl jim Ježíš, „děla­li bys­te Abraha­movy skutky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček