EkumenickýJán7,19

Ján 7:19

Evanjelium podľa Jána

Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon ne­pl­ní. Prečo ma chcete za­biť?


Verš v kontexte

18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlast­nú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho po­slal, ten je prav­divý a niet v ňom ne­právos­ti. 19 Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon ne­pl­ní. Prečo ma chcete za­biť? 20 Zá­stup od­povedal: Si po­sad­nutý démonom. Ktože ťa chce za­biť?

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Či vám Mojžiš nedal zákona? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákona. Prečo ma hľadáte za­biť?

Evanjelický

19 Či vám nedal Mojžiš zákon? A ni­kto z vás ne­pl­ní zákon. Pre­to ma chcete za­biť?

Ekumenický

19 Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon ne­pl­ní. Prečo ma chcete za­biť?

Bible21

19 Mo­jžíš vám dal Zákon, že? Při­tom nikdo z vás Zákon ne­plní. Pro­č mě chcete zabít?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček