EkumenickýJán1,23

Ján 1:23

Evanjelium podľa Jána

Po­vedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vy­rov­naj­te Pánovu ces­tu,


Verš v kontexte

22 Po­vedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali od­poveď tým, čo nás po­slali. Čo hovoríš sám o sebe? 23 Po­vedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vy­rov­naj­te Pánovu ces­tu, 24 Tí vy­slaní boli spomedzi farizejov.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urov­naj­te ces­tu Pánovu! jako po­vedal prorok Izai­áš.

Evanjelický

23 A on po­vedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vy­rov­návaj­te ces­tu Pánovi, ako po­vedal prorok Izai­áš.

Ekumenický

23 Po­vedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vy­rov­naj­te Pánovu ces­tu,

Bible21

23 Od­po­věděl jim slovy pro­roka Iza­iáše: „Jsem ‚hlas vo­lajícího na poušti: Vyrovnejte Pánovu cestu!‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček