EkumenickýIzaiáš57,3

Izaiáš 57:3

Pri­stúp­te sem, vy synovia čarodej­nice, po­tom­stvo cudzoložnice a ne­vies­t­ky!


Verš v kontexte

2 a od­chádza do po­koja. Na svojich lôžkach od­počívajú tí, čo idú priamou ces­tou. 3 Pri­stúp­te sem, vy synovia čarodej­nice, po­tom­stvo cudzoložnice a ne­vies­t­ky! 4 Na kom sa za­bávate, proti komu ot­várate ús­ta a vy­plazujete jazyk? Či nie ste deťmi hriechu a po­kolením klam­stva?

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale vy pri­stúp­te sem, synovia veštice, semeno cudzoložníka a tej, k­torá smilní.

Evanjelický

3 Vy však pri­stúp­te sem, synovia čarodej­nice, plemeno cudzoložníka a ne­vies­t­ky!

Ekumenický

3 Pri­stúp­te sem, vy synovia čarodej­nice, po­tom­stvo cudzoložnice a ne­vies­t­ky!

Bible21

3 Teď ale přistup­te, vy synové čarodějky, vy plémě ne­věrníka a ne­věstky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček