EkumenickýIzaiáš51,14

Izaiáš 51:14

Spútaný sa náh­le oslobodí, nezom­rie v jame a nebude mu chýbať chlieb.


Verš v kontexte

13 Za­budol si na Hos­podina, tvoj­ho Tvor­cu, ktorý rozo­strel nebesá a založil zem. Trasieš sa ne­us­tále, celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pri­pravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa? 14 Spútaný sa náh­le oslobodí, nezom­rie v jame a nebude mu chýbať chlieb. 15 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ktorý víri more, takže sa vlny búria. Hos­podin zá­stupov je jeho meno.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

14 Zo­hnutý zajatý bude rých­le roz­pútaný a nezom­rie súc hodený do jamy ani nebude mať nedos­tat­ku svoj­ho chleba.

Evanjelický

14 Sput­naný sa čo­skoro uvoľní, ne­pad­ne mŕt­vy do jamy a nebude mu chýbať chlieb.

Ekumenický

14 Spútaný sa náh­le oslobodí, nezom­rie v jame a nebude mu chýbať chlieb.

Bible21

14 Za­ja­tec bude brzy propuštěn;v té jámě to­tiž neumře, chléb mu už scházet ne­bu­de.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček