EkumenickýIzaiáš45,16

Izaiáš 45:16

Za­han­bia sa a všet­ci budú po­tupení. Spoločne vy­j­dú na han­bu tvor­covia modiel.


Verš v kontexte

15 Na­ozaj, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Boh Iz­raela, spasiteľ. 16 Za­han­bia sa a všet­ci budú po­tupení. Spoločne vy­j­dú na han­bu tvor­covia modiel. 17 Hos­podin spasí Iz­rael večnou spásou. Nezahan­bíte sa, nebudete po­tupení na večné veky.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale tam­tí sa budú han­biť, aj rumenieť budú od studu, všet­ci ta poj­dú spolu v stude tí, ktorí vy­rábajú ob­razy.

Evanjelický

16 Na han­bu a po­smech vy­j­dú všet­ci, s po­tupou odídu tvor­covia modiel.

Ekumenický

16 Za­han­bia sa a všet­ci budú po­tupení. Spoločne vy­j­dú na han­bu tvor­covia modiel.

Bible21

16 Výrob­ci mo­del ode­jdou s ostudou, všichni spo­lečně, s han­bou a po­tupou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček