EkumenickýIzaiáš45,10

Izaiáš 45:10

Beda tomu, kto po­vie ot­covi: Načo plodíš? a žene: Načo rodíš?


Verš v kontexte

9 Beda tomu, kto sa háda so svojím tvor­com, hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, po­vedať: Čo robíš? V tvojej práci niet zručnos­ti. 10 Beda tomu, kto po­vie ot­covi: Načo plodíš? a žene: Načo rodíš? 11 Tak­to hovorí Hos­podin, Svätý Iz­raela a jeho tvor­ca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a roz­hodovať o diele mojich rúk?

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

10 Beda tomu, kto hovorí ot­covi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš?

Evanjelický

10 Beda tomu, kto vraví ot­covi: Čo plodíš? alebo žene: Čo rodíš?

Ekumenický

10 Beda tomu, kto po­vie ot­covi: Načo plodíš? a žene: Načo rodíš?

Bible21

10 Běda to­mu, kdo říká ot­ci: „Cos to zplodil?“ A ženě: „­Na cos mě­la bolesti?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček