EkumenickýIzaiáš10,16

Izaiáš 10:16

Pre­to Pán, Hos­podin zá­stupov, zošle chrad­nutie na jej vy­pasených a pod jej slávou bude blčať oheň ako požiar.


Verš v kontexte

15 Môže sa sekera po­vyšovať nad toho, kto ňou rúbe a píla vy­vyšovať nad toho, kto ju ťahá? Ako keby palica hýbala tými, čo ju dvíhajú, a prút dvíhal toho, kto nie je drevom! 16 Pre­to Pán, Hos­podin zá­stupov, zošle chrad­nutie na jej vy­pasených a pod jej slávou bude blčať oheň ako požiar. 17 Svet­lo Iz­raela bude ohňom a jeho Svätý bude plameňom, bude horieť a za jediný deň strávi jej tŕnie a bodľač

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­to pošle Panov­ník Hos­podin Zá­stupov na jeho tučných vy­chud­losť, a pod jeho slávou sa za­páli cele is­te, že bude horieť ako požiar;

Evanjelický

16 Pre­to zošle Pán, Hos­podin moc­nos­tí, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň.

Ekumenický

16 Pre­to Pán, Hos­podin zá­stupov, zošle chrad­nutie na jej vy­pasených a pod jej slávou bude blčať oheň ako požiar.

Bible21

16 A pro­to Panovník, Hos­po­din zástupů, sešle na je­jich vy­pa­sen­ce úbytěa pod je­jich chlou­bou za­pálípla­men nejprudší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček