EkumenickýIzaiáš10,1

Izaiáš 10:1

Beda tým, čo ustanovujú ne­spravod­livé zákony, a pisárom, ktorí hor­livo vy­pisujú roz­kazy utláčať,


Verš v kontexte

1 Beda tým, čo ustanovujú ne­spravod­livé zákony, a pisárom, ktorí hor­livo vy­pisujú roz­kazy utláčať, 2 aby úbožiakom odo­preli prí­stup k súdu a bied­nych môj­ho ľudu ob­rali o právo, aby sa vdovy stali ich korisťou a moh­li olúpiť siroty. 3 Čo však urobíte v deň tres­tu a pri po­hrome, čo príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a komu zanecháte svoje bohat­stvo?

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 Beda zákonodar­com, ktorí vy­dávajú ne­spraved­livé zákony a pisateľom, ktorí píšu veci na ťarchu ľuďom,

Evanjelický

1 Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce pred­pisy pred­pisujú,

Ekumenický

1 Beda tým, čo ustanovujú ne­spravod­livé zákony, a pisárom, ktorí hor­livo vy­pisujú roz­kazy utláčať,

Bible21

1 Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpi­sy,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček