EkumenickýIzaiáš1,11

Izaiáš 1:11

Načo mi je množs­tvo vašich obiet? — po­vie Hos­podin. Som na­sýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vy­kŕmeného dobyt­ka; ne­mám v obľube krv teliat, jah­niat a koz­liat.


Verš v kontexte

10 Kniežatá Sodomy, počuj­te Hos­podinovo slovo, ľud Gomory, čuj po­učenie nášho Boha. 11 Načo mi je množs­tvo vašich obiet? — po­vie Hos­podin. Som na­sýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vy­kŕmeného dobyt­ka; ne­mám v obľube krv teliat, jah­niat a koz­liat. 12 Keď pri­chádzate pred moju tvár, kto vás o to žiada, aby ste šliapali moje ná­dvoria?

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Načože mi je to množstvo vašich bit­ných obetí? hovorí Hos­podin. Na­sýtil som sa zápal­ných obetí baranov i tuku vy­kŕmeného dobytka, a krvi jun­cov, oviec a kôz nie som žiados­tivý.

Evanjelický

11 Načo mi množs­tvo vašich obetí? hovorí Hos­podin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z vy­kŕmených teliat, ani krv jun­cov, jah­niat a koz­lov ne­mám v obľube!

Ekumenický

11 Načo mi je množs­tvo vašich obiet? — po­vie Hos­podin. Som na­sýtený spaľovanými obetami baranov, tukom vy­kŕmeného dobyt­ka; ne­mám v obľube krv teliat, jah­niat a koz­liat.

Bible21

11 K če­mu jsou mi všech­ny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám už dost be­raních zápalůi sád­la tučných dobytčat. Krev býků, koz­lů a beránků­mi není příjemná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček