Ekumenický1. Mojžišova27,44

1. Mojžišova 27:44

Genesis

Načas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata, zo­staň uňho.


Verš v kontexte

43 Teraz ma, syn môj, po­slúch­ni: Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu. 44 Načas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata, zo­staň uňho. 45 Keď sa hnev tvoj­ho brata od teba od­vráti a za­bud­ne na to, čo si mu urobil, pošlem po teba a vez­mem ťa od­tiaľ. Prečo mám prísť o vás oboch v jeden deň?

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

44 A budeš bývať u neho nejaký čas, do­kiaľ sa ne­od­vráti prchlivosť tvoj­ho brata.

Evanjelický

44 Zo­staň pri ňom nejaký čas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata,

Ekumenický

44 Načas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata, zo­staň uňho.

Bible21

44 Po­buď něja­kou chví­li u něj, než po­mi­ne zuřivost tvého bra­t­ra,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček