Ekumenický1. Mojžišova27,32

1. Mojžišova 27:32

Genesis

Otec Izák sa ho však spýtal: Kto si? On od­vetil: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ézav.


Verš v kontexte

31 On tiež pri­pravil obľúbené jed­lo, priniesol ho ot­covi a po­vedal: Otec môj, vstaň a najedz sa z úlovku svoj­ho syna, aby si ma mohol požeh­nať. 32 Otec Izák sa ho však spýtal: Kto si? On od­vetil: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ézav. 33 Tu sa Izák ne­smier­ne preľakol a po­vedal: Kto to teda bol, čo mi priniesol jed­lo z úlovku? Zo všet­kého som jedol, prv ako si prišiel. Požeh­nal som ho a bude požeh­naný.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

32 A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Kto si ty? A odpovedal: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ezav.

Evanjelický

32 Ale otec Izák mu po­vedal: A ty si kto? On od­povedal: Ja som Ézav, tvoj pr­vorodený syn.

Ekumenický

32 Otec Izák sa ho však spýtal: Kto si? On od­vetil: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ézav.

Bible21

32 Izák, jeho otec, mu však ře­kl: „Kdo jsi?“ „Já jsem tvůj syn,“ od­po­věděl. „Tvůj prvo­ro­zený, Ezau!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček