Ekumenický1. Mojžišova27,23

1. Mojžišova 27:23

Genesis

Ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Požeh­nal ho.


Verš v kontexte

22 Jákob pri­stúpil k svojmu ot­covi Izákovi, ktorý sa ho dot­kol, a po­vedal: Hlas, ten je Jákobov, ale ruky, tie sú Ézavove. 23 Ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Požeh­nal ho. 24 A spýtal sa ho: Ty si teda môj syn Ézav? Ten od­vetil: Som.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

23 A ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boly jako ruky Ezavove, jeho bratove, chl­paté, a požeh­nal ho.

Evanjelický

23 A ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Po­tom ho požeh­nal

Ekumenický

23 Ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Požeh­nal ho.

Bible21

23 Ne­po­znal ho, pro­tože měl ruce chlu­paté jako jeho bra­tr Ezau, a tak mu požeh­nal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček