EkumenickýFilemonovi1,5

Filemonovi 1:5

keď počúvam o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a pre dob­ro všet­kých svätých.


Verš v kontexte

4 Ďakujem svoj­mu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich mod­lit­bách, 5 keď počúvam o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a pre dob­ro všet­kých svätých. 6 Kiežby sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoz­náš, čo všet­ko dob­ré môžeme urobiť pre Kris­ta.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 počujúc o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a na­proti všet­kým svätým,

Evanjelický

5 lebo počúvam o tvojej lás­ke a ver­nos­ti, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všet­kým svätým ,

Ekumenický

5 keď počúvam o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš v Pána Ježiša a pre dob­ro všet­kých svätých.

Bible21

5 ne­boť se do­slýchám o tvé víře v Pá­na Ježíše a lás­ce ke všem svatým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček