EkumenickýEzdráš2,62

Ezdráš 2:62

Tí hľadali svoj zápis o rodovej prís­lušnos­ti, ale pre­tože ho nenašli, vy­lúčili ich z kňazstva.


Verš v kontexte

61 Z potomkov kňazov: Chobajov­ci a Hak­kócov­ci; po­tom­kovia Bar­zil­laja, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Gileádčana Bar­zil­laja, a bol na­zvaný ich menom. 62 Tí hľadali svoj zápis o rodovej prís­lušnos­ti, ale pre­tože ho nenašli, vy­lúčili ich z kňazstva. 63 Kráľov mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najsvätejších vecí, po­kiaľ kňaz s urím a tum­mím nezauj­me svoje mies­to.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

62 Tí hľadali svoje pís­mo chcúc sa vy­kázať svojím rodom, ale sa nenašli zapísaní a pre­to boli vy­hlásení za obec­ných a boli vy­lúčení z kňazs­tva.

Evanjelický

62 Títo hľadali svoje rodové záz­namy, ale nenašli. Vy­lúčili ich teda z kňazs­tva.

Ekumenický

62 Tí hľadali svoj zápis o rodovej prís­lušnos­ti, ale pre­tože ho nenašli, vy­lúčili ich z kňazstva.

Bible21

62 Snaži­li se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství od­svěceni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček