EkumenickýEzdráš2,35

Ezdráš 2:35

Senáanov tritisícšesťs­tot­rid­sať.


Verš v kontexte

34 Jerišanov tri­stoštyrid­saťpäť, 35 Senáanov tritisícšesťs­tot­rid­sať. 36 Kňazi: Jedajov­cov, pat­riacich k Jéšuovmu domu, bolo deväťs­tosedem­desiatt­ri,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

35 synov Senay tri tisíce šesťs­to trid­sať;

Evanjelický

35 synov Senááových tritisícšesťs­tot­rid­sať.

Ekumenický

35 Senáanov tritisícšesťs­tot­rid­sať.

Bible21

35 obyva­te­lé Senay 3 630.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček