Ekumenický2. Mojžišova6,24

2. Mojžišova 6:24

Exodus

Synovia Kóracha: As­sír, El­kána a Abiásaf. To sú rody Kóracha.


Verš v kontexte

23 Áron si vzal za ženu Elíšebu, dcéru Am­mínadaba, ses­tru Na­chšóna. Tá mu porodila Nádaba, Abíhua, Eleazára a Ítamara. 24 Synovia Kóracha: As­sír, El­kána a Abiásaf. To sú rody Kóracha. 25 Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jed­nu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pin­chása. To sú náčel­níci Lévi­ov­cov podľa ich rodov.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

24 A synovia Kórachovi: As­sír, El­kána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachov­cov.

Evanjelický

24 Synovia Kórachovi: Asír, El­kána a Abiásáf; to sú čeľade Kórachov­cov.

Ekumenický

24 Synovia Kóracha: As­sír, El­kána a Abiásaf. To sú rody Kóracha.

Bible21

24 Synové Ko­rachovi: Asir, Elká­na a Abi­a­saf – to jsou ko­rachov­ské ro­di­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček