EkumenickýEster1,11

Ester 1:11

aby pri­vied­li kráľov­nú Vaští s korunou na hlave, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na.


Verš v kontexte

10 Keď sa na sied­my deň kráľovi srd­ce roz­veselilo vínom, nariadil Mehúmanovi, Bizetovi, Char­bónovi, Big­tovi, Abag­tovi, Zétarovi a Kar­kasovi, sied­mim eunuchom ob­sluhujúcim kráľa Ahas­véra, 11 aby pri­vied­li kráľov­nú Vaští s korunou na hlave, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na. 12 Kráľov­ná Vaští však od­miet­la prísť, ako jej roz­kázal kráľ pro­stred­níc­tvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi roz­hneval a vzplanula v ňom zlosť.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 aby do­vied­li kráľov­nú Vas­tu pred kráľa v kráľov­skej korune, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu, pre­to že bola pek­ného vzoz­renia.

Evanjelický

11 nech pred kráľa pri­vedú kráľov­nú Vaští s kráľov­skou korunou, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na na po­hľad.

Ekumenický

11 aby pri­vied­li kráľov­nú Vaští s korunou na hlave, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na.

Bible21

11 naří­dil, ať před něj přivedou královnu Vaš­ti v králov­ské ko­runě, aby lidu i vel­možům před­ve­dl její krásu. A že to byla kra­savice!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček