EkumenickýEster1,1

Ester 1:1

Stalo sa to za dní Ahas­véra; bol to ten Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Etiópiu nad stod­vad­siatimi sied­mimi krajinami.


Verš v kontexte

1 Stalo sa to za dní Ahas­véra; bol to ten Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Etiópiu nad stod­vad­siatimi sied­mimi krajinami. 2 Vtedy, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom kráľov­skom tróne, ktorý bol v pevnosti v Šúšane, 3 v treťom roku svoj­ho kraľovania, usporiadal hos­tinu pre všet­kých svojich vy­sokých úrad­níkov a svojich služob­níkov: perz­ských a méd­skych vojen­ských činiteľov, šľach­ticov a krajin­ských mies­to­držiteľov.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa vo dňoch Ahas­vera (To bol ten Ahas­ver, ktorý kraľoval od In­die až po Et­hi­opiu, nad sto dvad­siatimi a sied­mimi krajinami),

Evanjelický

1 Za čias Ahas­véra - to bol Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Kúš nad stod­vad­saťsedem krajinami -

Ekumenický

1 Stalo sa to za dní Ahas­véra; bol to ten Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Etiópiu nad stod­vad­siatimi sied­mimi krajinami.

Bible21

1 Stalo se to za dnůkrále Xer­xe, toho Xer­xe, jenž kraloval nad sto sedm­a­dvaceti pro­vin­ci­e­mi od In­die až po Habeš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček