EkumenickýEfezským1,23

Efezským 1:23

ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý na­pĺňa všet­ko vo všet­kom.


Verš v kontexte

21 nad každé kniežat­stvo, moc, silu a pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. 22 A všet­ko mu pod­robil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všet­kým, dal Cir­kvi, 23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý na­pĺňa všet­ko vo všet­kom.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý si na­plňuje všet­ko vo všet­kom.

Evanjelický

23 ktorá je Jeho telom, pl­nosťou Toho, ktorý na­plňuje všet­ko vo všet­kých.

Ekumenický

23 ktorá je jeho telom, pl­nosťou toho, ktorý na­pĺňa všet­ko vo všet­kom.

Bible21

23 která je jeho tělem, to­tiž plností To­ho, který na­plňuje všech­no ve všech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček