Ekumenický5. Mojžišova3,16

5. Mojžišova 3:16

Deuteronomium

Rúbenov­com a Gádov­com som dal časť Gileádu až po po­tok Ar­nón s hranicou v strede riečis­ka, až k potoku Jab­bók, hranici Amónčanov


Verš v kontexte

15 Makírovi som dal Gileád. 16 Rúbenov­com a Gádov­com som dal časť Gileádu až po po­tok Ar­nón s hranicou v strede riečis­ka, až k potoku Jab­bók, hranici Amónčanov 17 s Arábou, a Jor­dánom ako hranicou od Kin­neretu až po more v Arábe — Soľné more — pod svah­mi Pis­gy smerom na východ.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A Rúbenov­com a Gádov­com som dal z Gileáda, a to ob­lasť až po dolinu potoka Arnona, po stred tej doliny, a územie a tak až po po­tok Jab­bok, po územie synov Am­monových

Evanjelický

16 Rúbenov­com a Gádov­com som dal z Gileádu až po po­tok Ar­nón - stred údolia tvorí hranicu - a až po po­tok Jab­bók, hranicu Am­món­cov;

Ekumenický

16 Rúbenov­com a Gádov­com som dal časť Gileádu až po po­tok Ar­nón s hranicou v strede riečis­ka, až k potoku Jab­bók, hranici Amónčanov

Bible21

16 Synům Ru­benovým a Gádovým jsem dal území od Gi­leá­du k po­toku Arnon (je­hož stře­dem vede hranice) a až k po­toku Jabok, který tvoří hranici Amon­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček