Ekumenický5. Mojžišova18,7

5. Mojžišova 18:7

Deuteronomium

smie vy­konávať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako os­tat­ní jeho bratia leviti, ktorí tam slúžia Hos­podinovi.


Verš v kontexte

6 Ak levita, ktorý býva v niektorom z tvojich miest kdekoľvek v Izraeli, príde s veľkou túžbou na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, 7 smie vy­konávať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako os­tat­ní jeho bratia leviti, ktorí tam slúžia Hos­podinovi. 8 Bude požívať ten is­tý podiel bez ohľadu na to, čo môže každý zís­kať z predaja ot­cov­ského majet­ku.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 bude svätos­lúžiť v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ktoríkoľvek iní jeho bratia, Leviti, ktorí tam stoja pred Hos­podinom.

Evanjelický

7 smie konať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako všet­ci jeho bratia, levíti, ktorí tam stoja v službe pred Hos­podinom.

Ekumenický

7 smie vy­konávať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako os­tat­ní jeho bratia leviti, ktorí tam slúžia Hos­podinovi.

Bible21

7 Bude sloužit ve jménu Hos­po­di­na, svého Bo­ha, tak jako jeho ostatní bratři levi­té, kteří tam sto­jí před Hos­po­di­nem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček