Ekumenický5. Mojžišova10,12

5. Mojžišova 10:12

Deuteronomium

Iz­rael, čo teraz žiada od teba Hos­podin, tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po všet­kých jeho ces­tách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou,


Verš v kontexte

11 Hos­podin mi po­vedal: Vstaň, choď, vy­daj sa na čele ľudu na ces­tu. Ob­saďte krajinu, ktorú som pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com. 12 Iz­rael, čo teraz žiada od teba Hos­podin, tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po všet­kých jeho ces­tách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou, 13 aby si za­chovával Hos­podinove príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby sa ti dob­re vodilo.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak teraz, Iz­raelu, čože žiada Hos­podin, tvoj Bôh, od teba krome toho, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po všet­kých jeho ces­tách, aby si ho miloval a aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým svojím srd­com a celou svojou dušou,

Evanjelický

12 Iz­rael, čo žiada teraz od teba Hos­podin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil len po Jeho ces­tách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou,

Ekumenický

12 Iz­rael, čo teraz žiada od teba Hos­podin, tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po všet­kých jeho ces­tách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou,

Bible21

12 Nyní te­dy, Iz­rae­li – co od tebe Hos­po­din, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kráčel po všech jeho cestách a mi­loval jej. Chce, abys sloužil Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček