Ekumenický3. Jánov1,5

3. Jánov 1:5

Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo robíš pre bratov, hoci sú cudzin­ci.


Verš v kontexte

4 Ne­mám väčšej rados­ti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. 5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo robíš pre bratov, hoci sú cudzin­ci. 6 Oni vy­dali pred cir­kvou svedec­tvo o tvojej lás­ke. A dob­re urobíš, keď ich tak vy­chys­táš na ces­tu, ako sa pat­rí pred Bohom.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Milovaný ver­ne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom,

Evanjelický

5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích,

Ekumenický

5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo robíš pre bratov, hoci sú cudzin­ci.

Bible21

5 Mi­lovaný, pro­kazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bra­trům a zvláště k hostům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček