Ekumenický2. Timoteovi1,15

2. Timoteovi 1:15

Vieš, že sa odo mňa od­vrátili všet­ci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Her­mogenés.


Verš v kontexte

14 Po­mocou Ducha Svätého, ktorý pre­býva v nás, za­chovávaj to dob­ré, čo ti bolo zverené. 15 Vieš, že sa odo mňa od­vrátili všet­ci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Her­mogenés. 16 Kiež Boh pre­ukáže milo­sr­den­stvo Onéziforov­mu domu, lebo ma mnohok­rát po­tešil a nehan­bil sa za moje okovy,

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 To vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygel­lus a Her­mogenes.

Evanjelický

15 Vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii. Z nich je Fygelos a Her­mogenes.

Ekumenický

15 Vieš, že sa odo mňa od­vrátili všet­ci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Her­mogenés.

Bible21

15 Jak víš, všich­ni v Asii včetně Fyge­la a Her­moge­na se ode mě od­vrá­ti­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček