Ekumenický2. Kronická13,16

2. Kronická 13:16

Nato sa Iz­raeliti dali na útek pred Júdov­cami a Hos­podin im ich vy­dal do moci.


Verš v kontexte

15 a jud­skí muži spus­tili bojový po­krik. Za ich po­kriku Boh porazil Járobeáma i celý Iz­rael pred Abijom a Júdov­cami. 16 Nato sa Iz­raeliti dali na útek pred Júdov­cami a Hos­podin im ich vy­dal do moci. 17 Abija a jeho ľud im spôsobili zdr­vujúcu porážku. Z Izraela pad­lo päťs­totisíc vy­beraných mužov.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 A synovia Iz­raelovi utekali pred Júdom, a Bôh ich dal do ich ruky.

Evanjelický

16 Iz­rael­ci zutekali pred Júdej­cami a Boh im ich vy­dal do rúk.

Ekumenický

16 Nato sa Iz­raeliti dali na útek pred Júdov­cami a Hos­podin im ich vy­dal do moci.

Bible21

16 Synové Iz­rae­le se dali před Ju­dou na útěk, ale Bůh jim je vy­dal do ru­kou,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček