Ekumenický2. Kráľov1,4

2. Kráľov 1:4

Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktoré si vy­šiel, už nezídeš, ale na ňom určite zo­mrieš. Nato Eliáš od­išiel.


Verš v kontexte

3 Vtedy Hos­podinov an­jel po­vedal tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, vy­stúp, aby si sa stretol s poslami samárij­ského kráľa a po­vedz im: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzate o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba? 4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktoré si vy­šiel, už nezídeš, ale na ňom určite zo­mrieš. Nato Eliáš od­išiel. 5 Keď sa po­slovia vrátili, spýtal sa ich kráľ: Prečo ste už prišli späť?

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: S lože, na ktorú si vy­šiel, viacej ne­sídeš, ale is­tot­ne zo­mrieš. Po­tom od­išiel Eliáš.

Evanjelický

4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktorom si sa ocitol, nezídeš, ale musíš zo­mrieť. A Eliáš od­išiel.

Ekumenický

4 Pre­to tak­to vraví Hos­podin: Z lôžka, na ktoré si vy­šiel, už nezídeš, ale na ňom určite zo­mrieš. Nato Eliáš od­išiel.

Bible21

4 Nuže, toto praví Hos­po­din: Nejenže ne­vstaneš z lože, na něž jsi ule­hl, ale zemřeš!‘ “ Pak Eliáš ode­šel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček