Ekumenický2. Korintským6,17

2. Korintským 6:17

Pre­to vy­j­dite spomedzi nich a od­deľte sa, hovorí Pán, nečis­tého sa nedotýkaj­te a ja vás prij­mem


Verš v kontexte

16 Ako pat­rí k sebe Boží chrám a mod­ly? My sme pred­sa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich pre­bývať a medzi nimi pre­chádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 Pre­to vy­j­dite spomedzi nich a od­deľte sa, hovorí Pán, nečis­tého sa nedotýkaj­te a ja vás prij­mem 18 a budem vám Ot­com a vy mi budete syn­mi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­to vy­j­dite zpomedzi nich a od­deľte sa, hovorí Pán: a nedotýkaj­te sa nečis­tého, a ja vás prij­mem

Evanjelický

17 Pre­to vy­j­dite spomedzi nich a od­deľte sa, hovorí Pán; nečis­tého sa nedotýkaj­te, a ja vás prij­mem,

Ekumenický

17 Pre­to vy­j­dite spomedzi nich a od­deľte sa, hovorí Pán, nečis­tého sa nedotýkaj­te a ja vás prij­mem

Bible21

17 Proto: „Vyjděte z je­jich stře­du a od­děl­te se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a při­jmu vás.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček