Ekumenický2. Korintským3,15

2. Korintským 3:15

A tak až do­dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srd­ci závoj.


Verš v kontexte

14 Ich myseľ však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž os­táva ten is­tý závoj pri čítaní Starej zmluvy, a nie je od­halený, pre­tože iba v Kristovi sa od­straňuje. 15 A tak až do­dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srd­ci závoj. 16 No keď sa hocik­to ob­ráti k Pánovi, závoj je odňatý.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale až do dnes, kedykoľvek sa číta Mojžiš, leží zás­tera na ich srd­ci;

Evanjelický

15 Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srd­ci.

Ekumenický

15 A tak až do­dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srd­ci závoj.

Bible21

15 Až do dneška jim při č­tení Mo­jžíše na srd­ci leží rouška,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček