Ekumenický2. Korintským1,21

2. Korintským 1:21

Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pev­nými v Kristovi a po­mazal nás, je Boh.


Verš v kontexte

20 Lebo všet­ky Božie pri­sľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“ ; a pre­to pro­stred­níc­tvom neho znie aj „amen“ , Bohu na slávu skr­ze nás. 21 Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pev­nými v Kristovi a po­mazal nás, je Boh. 22 On nás aj označil pečaťou a Ducha dal do našich sŕdc ako záv­davok.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Kris­ta a nás po­mazal, je Bôh,

Evanjelický

21 Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Kris­ta; On nás aj po­mazal,

Ekumenický

21 Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pev­nými v Kristovi a po­mazal nás, je Boh.

Bible21

21 Ten, kdo nás spo­lu s vá­mi utvrzuje v Kri­stu a kdo nás po­mazal, je Bůh,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček