Ekumenický2. Jánov1,8

2. Jánov 1:8

Dávaj­te si po­zor, aby ste ne­stratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu.


Verš v kontexte

7 Veď do sveta vy­šlo mnoho zvod­cov, ktorí ne­vyz­návajú, že Ježiš Kris­tus prišiel v tele. To je ten zvod­ca a an­ti­krist. 8 Dávaj­te si po­zor, aby ste ne­stratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu. 9 Každý, kto za­chádza ďalej a ne­os­táva v Kristovom učení, ne­má Boha; kto zo­stáva v tom učení, má aj Ot­ca, aj Syna.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Maj­te na seba po­zor, aby sme nezt­ratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme do­stali pl­nú mzdu.

Evanjelický

8 Maj­te sa na po­zore, aby ste ne­stratili, na čom sme pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu.

Ekumenický

8 Dávaj­te si po­zor, aby ste ne­stratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste do­stali ú­pl­nú od­menu.

Bible21

8 Pro­to si dej­te po­zor, abychom ne­ztra­ti­li to, oč jsme usi­lova­li; nenech­me se připravit o plnou odpla­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček