Ekumenický1. Korintským6,3

1. Korintským 6:3

Vari ne­viete, že budeme súdiť an­jelov, o čo viac veci všed­ného života?


Verš v kontexte

2 Veď či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schop­ní roz­súdiť maličkos­ti? 3 Vari ne­viete, že budeme súdiť an­jelov, o čo viac veci všed­ného života? 4 Keď teda máte spory vo veciach všed­ného života, beriete si za sud­cov takých, ktorí ne­majú v cirkvi vážnosť?

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 Či ne­viete, že budeme súdiť an­jelov? A jako po­tom nie veci čas­ného života?!

Evanjelický

3 Či ne­viete, že an­jelov súdiť budeme? Nie veci všed­ného života!

Ekumenický

3 Vari ne­viete, že budeme súdiť an­jelov, o čo viac veci všed­ného života?

Bible21

3 Ne­ví­te, že bu­de­me sou­dit an­děly? Čím spíše běžné životní záleži­tosti!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček