Bible21Zjevení20,13

Zjevení 20:13

Teh­dy moře vy­dalo mrt­vé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vy­daly mrt­vé, kteří byli v nich; a každý byl sou­zen pod­le svých skutků.


Verš v kontexte

12 Po­tom jsem spatřil mrt­vé, malé i velké, jak sto­jí před trůnem, a byly otevře­ny kni­hy. A byla otevře­na ještě jiná kni­ha, to­tiž kni­ha živo­ta, a mrt­ví byli sou­zeni pod­le to­ho, co bylo za­psáno v těch kni­hách, to­tiž pod­le svých skutků. 13 Teh­dy moře vy­dalo mrt­vé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vy­daly mrt­vé, kteří byli v nich; a každý byl sou­zen pod­le svých skutků. 14 Smrt i Záhrobí byly uvrže­ny do oh­nivého je­ze­ra – to je ta druhá smrt.

späť na Zjevení, 20

Príbuzné preklady Roháček

13 A more vydalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom, i sm­rť i pek­lo daly mŕt­vych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skut­kov.

Evanjelický

13 Aj more vy­dalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom, i sm­rť i pod­svetie vy­dali mŕt­vych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skut­kov.

Ekumenický

13 Aj more vy­dalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom. Aj sm­rť a pod­svetie vy­dali mŕt­vych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skut­kov.

Bible21

13 Teh­dy moře vy­dalo mrt­vé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vy­daly mrt­vé, kteří byli v nich; a každý byl sou­zen pod­le svých skutků.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček