Bible21Zjevení2,19

Zjevení 2:19

Znám tvé skutky – tvou lás­ku, službu, věrnost a vy­trva­lost, i to, že tvých po­sledních skutků je více než­li dřívějších.


Verš v kontexte

18 „An­dělu církve v Thya­ti­rech na­piš: Toto praví Syn Boží, který má oči jako pla­men ohně a je­hož nohy jsou jako bronz: 19 Znám tvé skutky – tvou lás­ku, službu, věrnost a vy­trva­lost, i to, že tvých po­sledních skutků je více než­li dřívějších. 20 Mám ale pro­ti to­bě, že ne­cháváš ženu Jezábel, která si říká pro­ro­kyně, aby uči­la a svádě­la mé služebníky ke smil­stvu a k mod­lářským hodům.

späť na Zjevení, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 Znám tvoje skut­ky aj tvoju lás­ku aj službu aj ver­nosť aj tr­pez­livosť aj tvoje skut­ky, aj tie po­sled­né, ktorých je viac ako pr­vých.

Evanjelický

19 po­znám tvoje skut­ky, i lás­ku, i vieru, i službu, i tvoju tr­pez­livosť a tvoje po­sled­né skut­ky, hoj­nejšie než pr­vé.

Ekumenický

19 Po­znám tvoje skut­ky aj tvoju lás­ku, vieru, službu a vy­trvalosť; a viem, že tvoje po­sled­né skut­ky sú počet­nejšie než pr­vé.

Bible21

19 Znám tvé skutky – tvou lás­ku, službu, věrnost a vy­trva­lost, i to, že tvých po­sledních skutků je více než­li dřívějších.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček