Bible21Zjevení19,5

Zjevení 19:5

A od trůnu se ozvalo: „Chvalte naše­ho Boha, všichni jeho služebnícia vy, kdo jej ctí­te, malí i velcí!“


Verš v kontexte

4 Těch čtyři­a­dvacet starců a ty čtyři bytosti pad­li a klaně­li se Bohu sedící­mu na trůnu: „Amen! Haleluja!“ 5 A od trůnu se ozvalo: „Chvalte naše­ho Boha, všichni jeho služebnícia vy, kdo jej ctí­te, malí i velcí!“ 6 Teh­dy jsem us­lyšel hlas ja­ko­by ve­likého zástu­pu, jako zvuk mno­hých vod a jako zvuk silných hromů: „Haleluja! Pán Bůh Vše­mo­hou­cí se ujal kralování!

späť na Zjevení, 19

Príbuzné preklady Roháček

5 A z trónu vy­šiel hlas, ktorý po­vedal: Chváľte našeho Boha, všet­ci jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí.

Evanjelický

5 Od trónu však za­znel hlas volajúci: Chváľte nášho Boha všet­ci Jeho služob­níci, ktorí sa Ho bojíte, malí i veľkí!

Ekumenický

5 Od trónu za­znel hlas: Chváľte nášho Boha, všet­ci jeho služob­níci, tí, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!

Bible21

5 A od trůnu se ozvalo: „Chvalte naše­ho Boha, všichni jeho služebnícia vy, kdo jej ctí­te, malí i velcí!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček