Bible21Zjevení19,19

Zjevení 19:19

A uvi­děl jsem šel­mu a krále země i je­jich voj­s­ka, jak se sje­li, aby sve­dli boj s Tím, který seděl na tom ko­ni, a s jeho voj­s­kem.


Verš v kontexte

18 abys­te jedli tě­la králů, tě­la vo­jevůd­ců, tě­la silných, tě­la koní i těch, kdo na nich sedí, a tě­la všech li­dí, svo­bodných i ot­roků, malých i velkých!“ 19 A uvi­děl jsem šel­mu a krále země i je­jich voj­s­ka, jak se sje­li, aby sve­dli boj s Tím, který seděl na tom ko­ni, a s jeho voj­s­kem. 20 A ta šel­ma byla za­ja­ta a s ní ten falešný pro­rok, který před ní dělal divy, ji­miž sve­dl ty, kdo při­ja­li zna­mení šel­my a kdo se klaně­li její­mu ob­ra­zu. Ti dva byli za­živa uvrženi do oh­nivého je­ze­ra hořícího sírou

späť na Zjevení, 19

Príbuzné preklady Roháček

19 A videl som šel­mu a kráľov zeme aj ich voj­ská, shromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho voj­skom.

Evanjelický

19 Nato som videl šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská, zhromaždené bojovať proti Tomu, ktorý sedel na koni, a proti Jeho voj­skám.

Ekumenický

19 A videl som šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni, i proti jeho voj­sku.

Bible21

19 A uvi­děl jsem šel­mu a krále země i je­jich voj­s­ka, jak se sje­li, aby sve­dli boj s Tím, který seděl na tom ko­ni, a s jeho voj­s­kem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček