Bible21Zjevení13,16

Zjevení 13:16

Všem malým i velkým, bo­hatým i chudým, svo­bodným i ot­rokům ne­chá dát zna­mení na pravou ruku nebo na če­lo,


Verš v kontexte

15 Bylo jí dáno, aby ob­ra­zu té šel­my vdech­la život, takže ob­raz šel­my za­čal mlu­vit a ne­chal za­bít všech­ny, kdo se mu ne­klaně­li. 16 Všem malým i velkým, bo­hatým i chudým, svo­bodným i ot­rokům ne­chá dát zna­mení na pravou ruku nebo na če­lo, 17 takže nikdo ne­bu­de moci ku­po­vat ani pro­dávat, ne­bu­de-li mít to zna­mení – jméno šel­my nebo čís­lo jejího jmé­na.

späť na Zjevení, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 A pôsobí to, aby všet­kým, malým i veľkým, bohatým i chudob­ným, slobod­ným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo,

Evanjelický

16 Pôsobí aj to, aby všet­ci - malí aj veľkí, bohatí aj chudob­ní, slobod­ní aj ot­roci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá,

Ekumenický

16 A pôsobí, že všet­ci — malí i veľkí, bohatí i chudob­ní, slobod­ní i ot­roci — do­stanú znak na pravú ruku alebo na čelo,

Bible21

16 Všem malým i velkým, bo­hatým i chudým, svo­bodným i ot­rokům ne­chá dát zna­mení na pravou ruku nebo na če­lo,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček