Bible21Zjevení1,11

Zjevení 1:11

jak říká: „Co vi­díš, na­piš do kni­hy a poš­li sed­mi církvím: do Efesu, do Smyr­ny, do Perga­mo­nu, do Thya­tir, do Sard, do Fi­la­delfie a do Laodikeje.“


Verš v kontexte

10 V den Páně jsem byl ve vy­tržení Du­cha a us­lyšel jsem za se­bou mo­cný hlas, jako zvuk polnice, 11 jak říká: „Co vi­díš, na­piš do kni­hy a poš­li sed­mi církvím: do Efesu, do Smyr­ny, do Perga­mo­nu, do Thya­tir, do Sard, do Fi­la­delfie a do Laodikeje.“ 12 Ob­rá­til jsem se te­dy, abych vi­děl ten hlas, který se mnou mlu­vil. Když jsem se ob­rá­til, spatřil jsem sedm zlatých svícnů

späť na Zjevení, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, pr­vý aj po­sled­ný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli sied­mim sborom, ktoré v Ázii: do Efezu, do Smyr­ny, do Per­gamu, do Ty­atír, do Sárd, do Filadel­fie a do La­odicee.

Evanjelický

11 Čo vidíš, na­píš do knihy, a pošli sied­mim cir­kev­ným zborom: do Efezu, Smyr­ny, Per­gamonu, Ty­atíry, Sárd, Filadel­fie a do La­odikey.

Ekumenický

11 ktorý hovoril: Čo vidíš, na­píš do knihy a pošli sied­mim cir­kvám: do Efezu, Smyr­ny, Per­gama, Ty­atír, Sárd, Filadel­fie a do La­odicey.

Bible21

11 jak říká: „Co vi­díš, na­piš do kni­hy a poš­li sed­mi církvím: do Efesu, do Smyr­ny, do Perga­mo­nu, do Thya­tir, do Sard, do Fi­la­delfie a do Laodikeje.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček