Bible21Židům9,25

Židům 9:25

Také tam ne­přišel pro­to, aby se obětoval znovu a znovu, jako když ve­lekněz každo­ročně vchází do nej­světější sva­tyně s cizí krví


Verš v kontexte

24 Kri­stus pře­ce ne­přišel do sva­tyně udělané ruka­ma (jež je pouhým zob­razením té pravé), ale do sa­motného ne­be, aby se za nás po­stavil před Boží tvář. 25 Také tam ne­přišel pro­to, aby se obětoval znovu a znovu, jako když ve­lekněz každo­ročně vchází do nej­světější sva­tyně s cizí krví 26 (to by pak mu­sel od stvoření svě­ta trpět už mno­hokrát), ale ukázal se teď na kon­ci věků, aby svou obětí jednou pro­vž­dy smazal hřích.

späť na Židům, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 Ani nie, aby sa čas­to obetoval, ako čo naj­vyšší kňaz každý rok vchádza do svätyne s cudzou kr­vou,

Evanjelický

25 Ani nie pre­to, aby sa opätov­ne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou kr­vou.

Ekumenický

25 Ani nie pre­to, aby samého seba viac­krát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou kr­vou.

Bible21

25 Také tam ne­přišel pro­to, aby se obětoval znovu a znovu, jako když ve­lekněz každo­ročně vchází do nej­světější sva­tyně s cizí krví

Bible21Židům9,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček