Bible21Židům9,23

Židům 9:23

Tak­to bylo po­tře­ba očišťovat ob­ra­zy ne­bes­kých věcí; samy ne­bes­ké věci však vy­ža­dují lepší obě­ti.


Verš v kontexte

22 Pod­le Záko­na se téměř všech­no očišťuje krví a bez pro­li­tí krve není odpuštění. 23 Tak­to bylo po­tře­ba očišťovat ob­ra­zy ne­bes­kých věcí; samy ne­bes­ké věci však vy­ža­dují lepší obě­ti. 24 Kri­stus pře­ce ne­přišel do sva­tyně udělané ruka­ma (jež je pouhým zob­razením té pravé), ale do sa­motného ne­be, aby se za nás po­stavil před Boží tvář.

späť na Židům, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 Bolo tedy ne­vy­hnut­ne po­treb­né, aby sa ob­razy vecí, ktoré v nebesiach, tým očisťovaly, ale samy nebes­ké lepšími obeťami ako tieto.

Evanjelický

23 Po­treb­né je teda, aby podoby nebes­kých vecí boli takýmito (pros­tried­kami) očis­tené, ale samy nebes­ké veci treba očisťovať lepšími obeťami, než sú tam­tie.

Ekumenický

23 Bolo ne­vy­hnut­né takým­to spôsobom očisťovať na­podobeniny nebes­kých vecí, no samy nebes­ké veci treba očisťovať lepšími obetami.

Bible21

23 Tak­to bylo po­tře­ba očišťovat ob­ra­zy ne­bes­kých věcí; samy ne­bes­ké věci však vy­ža­dují lepší obě­ti.

Bible21Židům9,23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček