Bible21Židům12,17

Židům 12:17

Ví­te pře­ce, že když po­tom chtěl zdě­dit požeh­nání, byl odmítnut (ačko­li se jej s pláčem doža­doval), ne­boť nenašel příleži­tost k pokání.


Verš v kontexte

16 Ať se z niko­ho ne­stane ne­věrník nebo bezbožník jako Ezau, který pro­dal své prvo­ro­zen­ství za je­diný pokrm. 17 Ví­te pře­ce, že když po­tom chtěl zdě­dit požeh­nání, byl odmítnut (ačko­li se jej s pláčem doža­doval), ne­boť nenašel příleži­tost k pokání. 18 Ne­přistou­pi­li jste pře­ce k hma­ta­telné hoře, k hořící­mu ohni, k mračnu, temno­tě a vichřici,

späť na Židům, 12

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo viete, že keď aj po­tom chcel zdediť požeh­nanie, bol od­vr­hnutý, lebo nenašiel mies­ta ob­ratu mys­le u svoj­ho otca, hoci to aj so sl­zami snažne hľadal.

Evanjelický

17 Veď viete, že aj keď ne­skôr chcel zdediť požeh­nanie, bol za­vr­hnutý, a hoci ho so sl­zami hľadal, nenašiel možnosť po­kánia.

Ekumenický

17 Veď viete, že aj keď ne­skôr túžil zdediť požeh­nanie, bol od­miet­nutý a už nenašiel možnosť náp­ravy, hoci ju s plačom hľadal.

Bible21

17 Ví­te pře­ce, že když po­tom chtěl zdě­dit požeh­nání, byl odmítnut (ačko­li se jej s pláčem doža­doval), ne­boť nenašel příleži­tost k pokání.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček